1 June 2012

Bezalangit yang sama
tarbiyah yang berbeza

sunnatullah wujudnya perbezaan

subhanallah.

sungguh. .
harus mula bersiap

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...